Privacyverklaring Uppsy

Privacyverklaring Uppsy

Uppsy gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij Uppsy hechten we veel belang aan het beschermen van de privacy, zowel die van bezoekers van de Uppsy-website als de gebruikers van de Uppsy app.

De vier belangrijkste uitgangspunten

Ten grondslag aan ons privacybeleid liggen de volgende vier uitgangspunten, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Wij verzamelen alleen gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn of die nodig zijn voor het goed functioneren van ons platform
 2. We verkopen deze gegevens niet aan derden
 3. Het doel van de verzameling moet duidelijk zijn uitgelegd aan onze gebruikers
 4. Abonnementhouders moeten waar mogelijk controle hebben over de gegevens

Om deze uitgangspunten te waarborgen, hebben we vier criteria opgesteld waaraan alle gegevensverzameling moet voldoen:

 1. Hebben we deze gegevens nodig voor het goed functioneren van ons platform of zijn we wettelijk verplicht deze te verzamelen en te bewaren?
 2. Hebben we dit helder aan onze gebruikers uitgelegd?
 3. Als er geen wettelijke verplichting bestaat, heb je als gebruiker dan toestemming gegeven voor de verzameling van deze gegevens?
 4. Worden de gegevens veilig opgeslagen?

Pas als alle vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, verzamelen, bewaren en gebruiken wij deze persoonsgegevens.

Welke data verzamelen we?

Tot zover de uitgangspunten en criteria. Dan nu de praktijk: welke data en persoonsgegevens verzamelen we op dit moment precies? In het overzicht hieronder vind je deze gegevens, met erbij de reden waarom we ze verzamelen.

Administratieve gegevens

De controle die we je voor deze typen informatie kunnen geven, is beperkt. We hebben deze gegevens simpelweg nodig om je onze dienst te kunnen aanbieden of om aan de wet te voldoen. Je bent uiteraard vrij om een anoniem mailadres aan te maken.

 • E-mailadres: Nodig om vanuit Uppsy met je te kunnen communiceren en om in te loggen. Het e-mailadres kan ook worden gebruikt om met Samenwerkingspartners (zie hieronder) te controleren of er geen misbruik wordt gemaakt van kortingsacties. Communicatie vanuit Uppsy zal in de lijn zijn van bijvoorbeeld: het melden dat het abonnement bijna afloopt en een eventuele kortingsactie aanbieden, of het contact zoeken als er misbruik wordt vermoed.
 • Activatiecode: Dit wordt door Uppsy gegenereerd om toegang tot de Uppsy app te kunnen activeren. Dit is geen wachtwoord of op welke andere manier een token waarmee toegang verkregen kan worden tot enige persoonsgegevens. Dit wordt puur gebruikt om de toegang op meerdere apparaten te kunnen verlenen en voor Uppsy om te controleren dat het lidmaatschap niet tegen de gebruiksvoorwaarden met anderen wordt gedeeld.
 • Startdatum abonnement: Nodig voor onze abonnementenadministratie
 • Einddatum abonnement: Nodig voor onze abonnementenadministratie
 • Betaalgegevens: Deze zullen niet door Uppsy worden opgeslagen of gebruikt. Het betalen zal gebeuren via iDeal, waardoor rekeninggegevens wel inzichtelijk worden op de bankrekening van Uppsy. Deze gegevens zullen niet worden gekoppeld aan andere gegevens, anders dan om te controleren / valideren dat abonnementhouders daadwerkelijk hebben betaald voor de abonnementen.
 • Samenwerkingspartner: Het is mogelijk om korting te krijgen als je lid bent van bijvoorbeeld een beroepsvereniging, waar Uppsy afspraken mee heeft gemaakt. Om te kunnen controleren of er geen misbruik wordt gemaakt van kortingsacties wordt bijgehouden met welke kortingsactie een abonnement wordt afgesloten.
 • Lidmaatschapsnummers en dergelijke: Uppsy kan bij een kortingsactie met een Samenwerkingspartner ter extra validatie vragen naar een lidmaatschapsnummer of iets soortgelijks om met de betreffende samenwerkingspartner te controleren of er rechtmatig gebruik wordt gemaakt van de kortingsactie(s).

Gegevens voor dienstverlening

 • Lijst met favoriete artikelen: Deze lijst kan je zelf samenstellen en wordt door Uppsy bewaard om deze lijst ook op andere apparaten waar je Uppsy hebt geactiveerd aan jou beschikbaar te stellen. Ook als Uppsy op een nieuw apparaat (ter vervanging van een oude smartphone, bijvoorbeeld) wordt geactiveerd, kunnen de favoriete artikelen hierop worden geladen.

Let op: Uppsy neemt nooit telefonisch contact op om producten of cadeaus aan te bieden. Er zijn bedrijven die willekeurig mensen benaderen, waarbij ze verwijzen naar Uppsy en vervolgens producten of cadeaus aanbieden. Dergelijke aanbiedingen worden nooit door of namens Uppsy gedaan.

Gegevens die wij nodig hebben voor het maken van analyses

 • Lijst met gelezen artikelen: Hiermee kunnen we voorzien in mogelijkheden omtrent ‘meest gelezen artikelen’ of ‘vaak gelezen gerelateerde artikelen’. Deze data zal alleen op het hoogste aggregatieniveau worden gebruikt, dus over alle gebruikers heen en niet per individuele gebruiker.
 • Welke fouten/hackpogingen er rond je profiel zijn geweest: Met deze informatie houden we de technische werking van Uppsy in de gaten.
 • Lijst met favoriete artikelen: Op geaggregeerd niveau kan Uppsy de favoriete artikelen van alle gebruikers ook gebruiken om ‘favoriete artikelen door Uppsy gebruikers’ samen te stellen. Dit zal op geaggregeerd niveau zijn en niet herleidbaar tot een individu.

Cookies

Naast bovenstaande gegevens worden er tijdens je bezoek aan Uppsy ook cookies geplaatst. Deze worden niet gebruikt om speciaal op jou gerichte advertenties te tonen, maar omdat we gebruikmaken van Google Analytics.

 • Google Analytics cookies. De Uppsy website en de Uppsy app maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteiten. Uppsy hanteert de handleiding ‘Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze handleiding namen we de volgende maatregelen:
  • We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google.
  • Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoeker is gemaskeerd.
  • De optie ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet.
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Links

Onze website bevat links naar andere websites en diensten (zoals onze betaaldienst, welke door Mollie B.V. wordt verzorgd).

Vragen

Indien je nog vragen hebt over ons privacybeleid, mail je vraag dan naar info@uppsy.nl. Uppsy kan het privacybeleid wijzigen, op deze pagina staat altijd de meest recente informatie.