Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Uppsy besteed aan (de samenstelling van) de inhoud van Uppsy, kunnen noch de eigenaren van de bij de KvK ingeschreven organisatie Uppsy, noch de vrijwilligers, noch de schrijvers van de Uppsy-artikelen, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Uppsy kan dan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid van artikelen.

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de onderzoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van Uppsy, Uppsy tracht enkel een reeds geschreven onderzoek bondig te beschrijven. Uppsy kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

Uppsy kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het doel van Uppsy is alle geïnteresseerden in het vakgebied psychologie snel en makkelijk up to date te houden van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij hanteert Uppsy een aantal normen waardoor er enkel en alleen sprake is van wetenschappelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat het ene wetenschappelijk onderzoek op verschillende gebieden en om verschillende redenen toch beter kan zijn dan het andere. Het inhoudelijk vergelijken van deze onderzoeken valt echter buiten het doel van Uppsy. 

Links naar andere websites

Uppsy is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Foto’s

Op de foto’s die Uppsy gebruikt berust geen auteursrecht. We maken hierbij gebruik van onder andere pexels.com en unsplash.com. Voor de afbeeldingen van de website hebben we gebruik gemaakt manypixels.com.

Copyright

De inhoud van de app en website van Uppsy is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, of verspreid zonder toestemming van Uppsy. Wanneer u een (deel) van de content van Uppsy wilt publiceren, moet u voorafgaand schriftelijk toestemming vragen aan Uppsy.