What’s Uppsy

What’s Uppsy?

Wil jij ook op de hoogte blijven van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkeling binnen de psychologie zonder hier bergen tijd in te steken? Kun je ook al die wetenschappelijke tijdschriften niet bijhouden, ook al vind je dit eigenlijk belangrijk? Uppsy is ontwikkeld vanuit het idee snel en makkelijk up to date te kunnen zijn in de wetenschap van de psychologie. Ben je psycholoog, (ortho)pedagoog, onderzoeker of simpelweg geïnteresseerd in het vakgebied, dan is deze app wat voor jou!

Uppsy is de afkorting voor up to date in de wetenschap van de psychologie. Bij Uppsy worden de meest recente psychologische onderzoeksresultaten als een nieuwsbericht voor jou uitgelicht. Zo ben je altijd up to date van relevant wetenschappelijk onderzoek waardoor je het mee kunt nemen naar de praktijk. Daarbij hebben wij een aantal kwaliteitseisen gesteld. We richten ons op alle leeftijdsgroepen, uiteenlopende interventies en psychologische problematiek. Je kunt hier ook op filteren en hebt de mogelijkheid om jouw eigen pushmeldingen hiervoor in te stellen. 

Heeft een onderzoek jouw interesse en wil je meer lezen, dan kun je altijd doorklikken naar het originele onderzoek. Wij maken gebruik van 70 à 80% open access onderzoeksartikelen. Je kunt deze herkennen aan het icoontje van een ‘open slotje’ bij de knop ‘naar artikel’.

Bij ons staat community building centraal. We zien de app als een onafhankelijk platform dat we voor en met elkaar sterk houden. Onderzoekers en promovendi kunnen hun onderzoek delen en tegelijkertijd de collega’s uit het werkveld versterken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

Voor slechts een paar euro per maand kun je een jaar lang onbeperkt gebruik maken van de app.

Missie

Als academisch geschoolde psychologen en pedagogen kennen wij allemaal het belang van het werken vanuit een wetenschappelijke basis. Je wilt functioneren als de scientist-practitioner, dus vanuit weloverwogen wetenschappelijke kennis en vaardigheden, kom je tot praktisch handelen. Hierbij heeft reflectie op het eigen handelen ook een centrale rol, waardoor je de wetenschappelijke kennis en de praktijkervaring kunt integreren tot een goede aanpak.

Het ideaalbeeld van de scientist-practitioner is iets waar wij allemaal naar streven. Tegelijkertijd weten wij ook dat de werkdruk hoog is en dat er vaak gewoonweg te weinig tijd is om in de wetenschappelijke tijdschriften op zoek te gaan naar de laatste relevante wetenschappelijke kennis.

Dat moet anders! Vanuit die gedachte en vanuit het idee dat de wetenschap de praktijk kan versterken, is de app Uppsy ontwikkeld. Op die manier kunnen psychologen en (ortho)pedagogen makkelijker, efficiënter en sneller up to date zijn in de wetenschap van de psychologie.

De meest recente en vooraanstaande psychologische literatuur wordt op begrijpelijke en bondige wijze samengevat en als overzichtelijke nieuwsberichten gepresenteerd in de Uppsy app. Zo heb je deze relevante kennis binnen handbereik en kun je die direct meenemen in de dagelijkse praktijk. 

De artikelen beslaan een groot deel van het klinische wetenschappelijke onderzoek. Daarbij richten wij ons op diverse psychologische stoornissen, uiteenlopende interventies en alle leeftijdsgroepen. Binnen de Uppsy app heb je de mogelijkheid te filteren op voor jou relevante onderwerpen en kun je zoeken op een specifieke zoekterm, waardoor je snel bij de gewenste informatie bent. Dit alles met het idee de wetenschap toegankelijker te maken voor jou als professional.

Wij maken gebruik van grotendeels open access artikelen vanuit peer-reviewed tijdschriften met een hoge impactfactor. Bij open access artikelen kun je ook gemakkelijk toegang krijgen tot het gehele artikel als de nieuwsgierigheid is gewekt.

Met een enthousiast schrijversteam zetten wij ons in om de kwaliteit van de psychologische praktijk verder te versterken. Op die manier blijf jij makkelijk, snel en efficiënt up to date in de wetenschap van de psychologie en kunnen we met elkaar bijdragen aan een nog hogere kwaliteit van psychologische zorg!

Visie

Het doel van Uppsy is om de psychologische wetenschap toegankelijker te maken en dichterbij de psychologische praktijk te brengen. Daarbij staat hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek centraal. Bij Uppsy worden recente onderzoeksresultaten als een nieuwsbericht voor jou uitgelicht. Hierbij kun je makkelijk en snel zien wat voor een type onderzoek het is met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit. 

Naast een enthousiaste schrijverscommunity streven wij er ook naar het platform te zijn wat zowel therapeuten en onderzoekers makkelijker verbindt met elkaar. Op die manier kunnen professionals over de laatste wetenschappelijke inzichten sparren, kunnen best practices worden gedeeld en kunnen we met elkaar werken aan een kwalitatief nog betere psychologische dienstverlening in Nederland.

Onze kernwaarden

  • Verbinding
  • Kwaliteit
  • Actueel
  • Onafhankelijkheid
  • Vernieuwing
  • Eigenheid