Drs. Martijn Stöfsel over traumabehandeling en persoonlijkheidsproblematiek